一级a做爰片

MAHALAGANG PAALALA:

  • Simula sa lunes, March 16, kakanselahin ng Ebahada ng Estados Unidos and lahat ng immigrant at nonimmigrant visa appointments. Sa ngayon ang lahat ng appointments ay kanselado. Ang pag interview ay magsisimula ulit sa lalong madaling panahon subalit di makakapagbigay ng eksaktong petsa sa ngayon. Ang MRV (application) fee ay maaaring gmitin sa loob ng isang taon sa bansa kung saan ito binayaran. Kung mayroong mahalagang dahilan upang bumiyahe, sundan ang alituntunin na nakasaad sa , o pwedeng tawagan and call center sa +63 2 7792-8998 or 8548-8223 para mag-request ng emergency appointment.
  • Mahalagang paalala para sa mga aplikante ng visa hingil sa novel coronavirus:

    Mahalagang paalala sa mga aplikante ng US Visa hinggil sa novel coronavirus: Ang  pagpasok ng mga dayuhan na nanggaling o nakapagbyahe sa 26 na mga bansang ito, ang Schengen Zone, ang Islamic Republic of Iran, o ang People’s Republic of China, hindi kasama ang Special Administrative Regions ng Hong Kong at Macau sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang pagdating sa port of entry ng Estados Unidos ay suspendido, ayon sa Presidential Proclamations 9984, 9992 at kasunod na pahayag na inilabas noong March 11, 2020. May mga pagbubukod naman sa mga maaring makapasok, kasama dito ang U.S Lawful Permanent residents at ang pamilya ng mga US citizens at lawful permanent residents, bukod sa iba pang mga nabanggit sa proklamasyon. Kung ikaw ay nakatira, kamakailang nakapagbyahe o nagpaplanong dumaan o pumunta sa China, Iran, o ang Schengen Zone (kung saan, para sa layunin ng proklamasyon, kasama  ang Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland) bago ang inyong nakaplanong pagpunta sa Estados Unidos, inirerekumenda na munang ipagpaliban ang US Visa interview appointment ng 14 na araw makalipas ang pag-alis mula sa mga nabanggit na mga bansa. Bukod pa rito, kung nakakaranas o nakakaramdam ng mga sintomas ng trangkaso, o kung sa tingin ninyo ay may kinalaman sa novel coronavirus, hinihikayat na ipagpaliban na muna ang appointment nang hindi bababa sa 14 na araw. Walang bayad ang pagpapalit ng appointment at ang visa application fee ay maaring gamitin sa loob ng isang taon mula sa araw ng pagbabayad. Kung may mga tanong tungkol sa pagpapalit ng kasalukuyang consular appointment, maaring makipag-ugnay sa support-philippines@deepgreenhouse.com.

  • Simula January 31, 2020, nag issue ng bagong Presidential Proclamation (“Presidential Proclamation 9983”) na nagsasaad sa pagdagdag sa pinapatupad na travel restriction ng P.P. 9645 sa anim pang mga bansa.  Ang restriction ay ipapatupad lamang sa immigrant visas at diversity visas, at hindi sa nonimmigrant visas.  I click ang  para sa karagdagang impormasyon.
  • Ang pagpasok ng mga mamamayang nangaling sa China sa loob ng 14 araw na nasa port of entry ng Estados Unidos ay hindi hahayaang makapasok ayon sa isang Presidential Proclamation. Hindi kasama ang mga galing sa Hong Kong at Macau. Kung ikaw ay nakatira sa China o nangaling sa China bago pumasok sa Estados Unidos, ikaw ay pinapayuhang huwag munang tumuloy sa iyong interview hangang makalipas ang 14 days pagkatapos mong umalis sa China.
  • Simula sa  ika-6 ng Oktubre, 2019, ang mga numero ng  Visa Application Services call center ay magiging  +632-85488223 and +632-77928988. Ito ay pagsunod sa NTC Memorandum Order 10-10-2017 na nagtatakda ng pag-convert ng 7-digit phone numbers sa 8-digit numbers.